Ilustrowany Słownik Biograficzny Polonii Świata

 

Autorzy: praca zbiorowa pod red. Agaty
i Zbigniewa Judyckich
Wydawca: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II
Format: 174 × 246 [mm]
Oprawa: twarda
Ilość stron: 424
ISBN: 978-83-7306-674-8
Dostępność: średnia ilość
Cena: 60,00 zł


Trudne dzieje Polski w okresie PRL-u zaważyły na historiografii, na możliwościach przekazu osiągnięć i wkładu w światową cywilizację mieszkających na obczyźnie Polaków oraz ich dzieci, które w wielu przypadkach urodziły się poza Polską, ale mają świadomość swojego pochodzenia i pomimo innego obywatelstwa czy słabej znajomości języka polskiego czują się związani z krajem rodziców. Konsekwencją tego jest nieznajomość na Zachodzie polskich źródeł i mała świadomość o udziale Polonii w formowaniu naszej cywilizacji. Wielomilionowa Polonia, zarówno swoją obecnością jaki i indywidualnymi czynami, współtworzyła przez lata historię kraju osiedlenia i tym samym historię kraju pochodzenia. Dotychczasowe, skromne polonijne badania biograficzne sprawiły, że większość czynów - niejednokrotnie wspaniałych czy wręcz bohaterskich - uległa kompletnemu zapomnieniu. Nie znalazły również pełnego odzwierciedlenia w zagranicznych publikacjach słownikowych, a jeśli już, to są bardzo fragmentaryczne, nie ukazują całej prawdy i przeważnie nie informują o polskim rodowodzie danej osoby, co w przypadku częstej zmiany imion i nazwisk prowadzi do dezinformacji.

W I tomie Ilustrowanego Słownika Biograficznego Polonii Świata znalazły się w większości hasła nie uwzględnione w Polskim Słowniku Biograficznym. Tylko około 10 % stanowią biogramy już istniejące w PSB, ale opracowane z zastosowaniem najnowszych źródeł naukowych. Przyjmując taką zasadę kierowano się założeniem, by zaprezentować czytelnikowi postacie mniej znane, aczkolwiek w pełni zasługujące na pamięć oraz te, które z przyczyn politycznych zostały pominięte lub z uwagi na datę śmierci nie mogły być zamieszczone w PSB, w związku z przyjęciem dla tego słownika systemu alfabetycznego. W następnych tomach, w celu uzyskania pełnego obrazu dorobku polskiej emigracji i osób polskiego pochodzenia, będą sukcesywnie prezentowane również postacie już opracowane w PSB.